Quality Policy

Quality

This is our core value for any products we deliver

Satisfaction

Customer feedback is the most important for us

Improvement

Continuous improvement is key factor for high quality parts

Drivna av Utmärkthet: NTT Groups Kvalitetslöfte

På NTT Group är kvalitet mer än bara ett ord, det är hörnstenen i allt vi gör. Med en lång tradition av högkvalitativ tillverkning strävar vi efter att vara den ledande kraften inom mekanisk transmission. Vårt orubbliga engagemang för excellens återspeglas i vår omfattande kvalitetspolicy, som anger de principer som vägleder vår verksamhet.

Leverera Värde, Bygg Förtroende:

  • Vi är dedikerade till att konsekvent leverera produkter av högsta kvalitet,levererade i tid, till rätt adress och till ett konkurrenskraftigt pris. Detta outtröttliga engagemang säkerställer att vi möter och överträffar våra kunders förväntningar, vilket främjar långsiktiga förtroenderelationer.

Kontinuerlig Förbättring: Vägen till Framgång:

  • Vi tror på konstant förbättring, aktivt förfinar vårt kvalitetsledningssystem, produkter och processer. Denna obevekliga strävan efter excellens gör att vi kontinuerligt kan förbättra kundtillfredsställelsen och hålla oss i framkant av branschen.

En Samarbetsresa:

  • Stöd från ledningen är avgörande, och sätter tydliga och motiverande kvalitetsmål som regelbundet granskas, övervakas och förbättras. Vi ger våra skickliga och kvalitetsmedvetna medarbetare möjlighet att ta ägarskap över sitt arbete, vilket säkerställer att varje komponent representerar det bästa från NTT Group.
  • Vi värdesätter starka partnerskap med pålitliga leverantörer som delar vårt engagemang för kvalitet. Genom att hålla oss själva och våra partners till de högsta standarderna garanterar vi att varje leverans blir ett bevis på vår excellens,vilket banar väg för framtida samarbeten.

Delat Ansvar, Gemensam Framgång:

  • Vi tror starkt på att alla i företaget spelar en avgörande roll i att upprätthålla vår kvalitetspolicy. Att främja en kultur av delat ansvar säkerställer att kvalitet förblir kärnan i allt vi gör, vilket driver oss mot hållbar framgång.

Genom att följa dessa principer bygger NTT Group förtroende med våra kunder, anställda och partners. Vi bjuder in dig att följa med oss på denna resa mot excellens, där exceptionell kvalitet inte bara är ett löfte, utan en verklighet som upplevs i varje interaktion.