Leveransvillkor

Vi frånsäger oss ansvar på grund av ökade råvarupriser, ej förutsedda extrakostnader, växling av valutor, distributionssvårigheter och andra omständigheter utanför vår kontroll.

Alla NTT Groups leveranser utförs enligt ”Allmänna leveransbestämmelser NL 09”.

Vid kundanpassade produktioner förbehåller vi oss rätten att leverera med en kvantitetstolerans på max + 10 procent.

För leveranser från Kedjeexperten hänvisar vi till SSG 9012.